Műsorarchívum 2023

2023. május. 23., kedd, 17:00-18:30, Kaszás Attila Terem

A művészeti befogadás pszichofiziológiai vizsgálata Noldus Facereader segítségével – workshop

Noldus FaceReaderrel művészeti befogadást még nem vizsgáltak, ezeknek a kutatásoknak az eredményeit mutatjuk be a workshop keretében. A diagnosztikai szoftver alaphelyzetben a hat alapérzelem (öröm, félelem, harag, szomorúság, meglepetés, undor) egyidejű kifejezettségét méri százalékos arányban, valamint a legkifejezettebb érzelem időbeni megjelenését a reakcióidő mentén. Megfelelő minőségben rögzített mozgókép esetén közvetlenül vizsgálhatóvá válnak a szisztematikusan manipulált tartalmak – például modalitások szerepe, művészeti hatás – egyéni és társas helyzetekben megfigyelhető befolyása is. Ugyanakkor pszichofiziológiai és pszichometriai mérőeszközökkel kiegészítve, a digitális rendszerek érzékenyebb adatfelvételt és pontosabb statisztikai elemzést tesznek lehetővé a hagyományos, jellemzően önbevallásos jelenségértelmezésen alapuló elrendezésekhez képest.

A vizsgálat tárgya az online önbevalláson alapuló kérdőívekkel gyűjtött és az ingeranyagra – mesterségesen generált hang, emberi hang és annak mozgóképpel kiegészített verziója – adott, kamerákkal rögzített viselkedéses válaszok szoftveres elemzéséből nyert adatok alapján az empátia, a kötődés, és az arcon megjelenő érzelmek összefüggéseinek feltárása.

 

Eddigi eredmények: Sepsi Enikő, Kasek Roland és Lázár Imre. 2022. Művészeti befogadás pszichofiziológiai vizsgálata Noldus Facereader segítségével. In: Érzelmek élettana járvány idején, szerkesztette Lázár Imre, 212–227. Budapest: KRE-L'Harmattan – Károli Könyvek.; Sepsi Enikő. 2019. A művészeti befogadás pszichofiziológiai vizsgálatának lehetőségei (irodalom, színház, film). In A társas-lelki és művészeti folyamatok pszichofiziológiája, szerkesztette Lázár Imre, 293–299. Budapest: KRE – L’Harmattan Könyvkiadó – Károli Könyvek.

Résztvevő kutatók: Prof. Dr. Sepsi Enikő (KRE), Prof. Dr. Lázár Imre (KRE-SE), Dr. Kasek Roland (Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet)

Moderátor: Antal Zsolt

 

Magyar és angol szinkrontolmácsolással / Simultaneous interpretation in Hungarian and English
Előzetes regisztráció / Registration: szervezes@nemzetiszinhaz.hu

(2023. március 24.)


Oldal tetejére

Baskír Köztársaság, Belgium, Bulgária, Georgia, Görögország, Izrael, Luxemburg, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország